Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku
Start

OD 29 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY

NABÓR DO SEKCJI

1. Zapisy do sekcji odbędą się w dniach 29.09 – 10.10.br.codziennie,

w godz. 10.00 – 15.00. na podstawie legitymacji członka UTW.

2. Każdy z słuchaczy otrzyma komplet materiałów informacyjnych

na temat oferty zajęć, cen , nowych sekcji, najbliższych wydarzeń

oraz tygodniowy rozkład zajęć.

3. Dnia 29.09. br. rozpocznie się wydawanie numerków z

wyznaczoną datą i godziną dla wszystkich oczekujących tego dnia.

4. Każdego kolejnego dnia wydawane będą numerki wg bieżących

potrzeb słuchaczy.

5. Podczas zapisów obowiązuje kolejność numerków zgodnie z

zaznaczoną datą i przybliżoną godziną przyjęcia. Przewiduje się,

zapisanie 100 osób dziennie.

6. Podczas zapisów Słuchacz obowiązkowo okazuje legitymację

członkowską oraz numerek pełniącemu dyżur Członkowi Zarządu ,

przy czym Członek Zarządu nie odbiera Słuchaczowi numerka,

składanego w kasie podczas uiszczania opłat. Na podstawie

jednego numerka może się zapisać tylko jedna osoba

7. Po wpisaniu Słuchacza na listę danej sekcji, osoba zapisująca

wręcza Słuchaczowi wypełnioną kartkę z „dyspozycją zapłaty”

(można płacić w kasie lub przelewem na rachunek bankowy

umieszczony na dyspozycji zapłaty).

8. Opłata za sekcję będzie przyjęta jeżeli równocześnie lub

wcześniej została wpłacona 100,- składka członkowska za dany rok.

9. Słuchacz nie potwierdza wpłaty u zapisującego na sekcje.

10. Ze względu na ograniczenia czasowe osoby przyjmujące

zapisy nie udzielają szerszych informacji na temat sekcji.

ZAPRASZAMY

------------------------------------------------------------------------------------

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

W roku akademickim 2014/2015

 

Serdecznie zapraszamy  na:

WYKŁADY  PLENARNE

- sobota godz. 9.00 sala XVII Coll. Minus UAM ul. Wieniawskiego 1

- wtorek  godz. 15.30 sala 122 Wydz. Budownictwa PP ul. Piotrowo 5

 

SEKCJE  ZAINTERESOWAŃ

PONIEDZIAŁEK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

11.45-12.30

I

Rehabilitacja na basenie

Szpital Ortopedyczny ul. 28 czerwca  135/147

E. Suchecka

27.10

12.30-13.15

 

Gimnastyka na basenie

AWF

ul. Droga Dębińska 10

S. Kalemba

27.10

15.00-16.00

 

Gimnastyka

PP Centrum Sportu

ul. Piotrowo

A. Niedziółka

27.10

15.00-16.30

P

Komputery

Zespół Szkół nr 1

os. Pod Lipami

D. Kasprzyk

27.10

16.30-18.00

 

Tenis stołowy

PP Centrum Sportu

ul. Piotrowo

 

27.10

 

 

WTOREK

 

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

10.00-12.00

I

Turystyka piesza

Wg planu

(do nabycia w kasie)

A. Dalke

28.10

10.00-11.00

I

Terapia tańcem

AWF ul. św Rocha 9

E. Kubiak

P. Kwarta

28.10

10.00-11.30

I

Fotografia

Czarna z Cukrem. Studio
ul. Ogrodowa 18/1

Ł.Walaszczyk

28.10

11.00-12.00

II

Terapia tańcem

AWF ul. św Rocha 9

E. Kubiak

P. Kwarta

28.10

11.30-

13.00

II

Fotografia

Czarna z Cukrem. Studio
ul. Ogrodowa 18/1

Ł.Walaszczyk

28.10

12.00-13.30

I

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

al. Marcinkowskiego

K. Sybilska

A. Kamińska

04.11

13.30-15.00

II

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

al. Marcinkowskiego

M.Szajkowska

04.11

14.15-15.00

II

Rehabilitacja na basenie

Szpital Ortopedyczny ul 28 czerwca  135/147

E. Suchecka

28.10

15.30-17.00

P

Komputery

Szkoła Podstawowa 85

Ul. Tomickiego 16

W. Świderski

28.10

16.00-17.30

Z

Komputery

Zespół Szkół nr 1

os. Pod Lipami

D. Kasprzyk

28.10

 

ŚRODA

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

9.45-11.15

 

Hatha Yoga

Klub ul. Langiewicza 2

A.Szudra

29.10

10.00-12.00

II

Turystyka piesza

Wg planu

(do nabycia w kasie)

A. Dalke

29.10

10.30-11.30

 

Aqua Gimnastyka

Termy maltańskie

M. Domagała

29.10

11.45-12.30

III

Rehabilitacja na basenie

Szpital Ortopedyczny ul 28 czerwca  135/147

E. Suchecka

29.10

11.45- 12.45

 

ZUMBA

Klub

ul. Langiewicza 2

M.Bombicka

29.10

12.00-13.30

III

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

Al. Marcinkowskiego

M. Łukasiewicz

05.11

12.00-13.30

 

Styl Życia

Co 2 tygodnie

Ul. Wierzbięcice 18/30

M.Gendek

29.10

12.00-14.00

 

Poszukiwania genealogiczne

co 2 tygodnie

Biblioteka Uniw.

Ul. Ratajczaka 38/40

P. Karwasiński

29.10

13.30-

15.00

IV

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

Al. Marcinkowskiego

M. Jodko

A. Migdalska

05.11

14.30-16.00

Z

Komputery

Zespół Szkół Budowl.

Ul. Raszyńska 48

S. Borkowski

29.10

15.00-16.30

I

Warsztaty plastyczne

Liceum Og. Nr V

Ul. Zmartwychwstańców

S. Kramer

29.10

 

CZWARTEK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp.

10.00-12.00

III

Turystyka piesza

Wg planu

(do nabycia w kasie)

A. Dalke

30.10

10.00-11.00

III

Terapia tańcem

AWF ul. św Rocha 9

E. Kubiak

P. Kwarta

30.10

10.15-11.00

 

Rytmika

Akademia Muzyczna

Ul. św Marcin

K. Ceynowa

23.10

11.00-12.00

IV

Terapia tańcem

AWF ul. św Rocha 9

E. Kubiak

P. Kwarta

30.10

11.45-12.30

IV

Rehabilitacja na basenie

Szpital Ortopedyczny ul 28 czerwca  135/147

E. Suchecka

30.10

12.00-13.30

 

Tai Chi

Ul. Bastionowa 47

P.Robaszkiewicz

30.10

14.15-15.00

V

Rehabilitacja na basenie

Szpital Ortopedyczny ul 28 czerwca  135/147

E. Suchecka

30.10

16.00-17.30

P

Komputery

Zespół Szkół Budowl.

Ul. Raszyńska 48

R. Woźniak

23.10

15.00-16.30

II

Warsztaty plastyczne

Liceum Og. Nr V

Ul. Zmartwychwstańców

S. Kramer

30.10

 

PIĄTEK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

9.40-10.40

I

PILATES

Klub

ul. Langiewicza 2

A. Kaczmarek

31.10

10.00-12.00

I

Turystyka piesza

Wg planu

(do nabycia w kasie)

A. Dalke

31.10

10.50-11.50

II

PILATES

Klub

ul. Langiewicza 2

A.Kaczmarek

31.10

11.00-12.30

 

Historia Muzyki

co 2 tygodnie

Biblioteka Uniw.

Ul. Ratajczaka

K. Krawczyński

31.10

11.00-12.30

 

Historia

co 2 tygodnie

Biblioteka Uniw.

Ul. Ratajczaka

J. Pietrzak

07.11

12.00-13.00

III

PILATES

Klub

ul. Langiewicza 2

A. Kaczmarek

31.10

13.10-14.10

IV

PILATES

Klub

ul. Langiewicza 2

A. Beker

31.10

15.00-16.30

V

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

Al. Marcinkowskiego

M. Łukasiewicz

07.11

15.30-17.00

VI/I

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

Al. Marcinkowskiego

B. Salamon

07.11

16.00-17.30

 

Astronomia

Obserwatorium Astr.

Ul. Słoneczna 36

W. Borczyk

24.10

17.00-18.30

VV/II

Historia Sztuki

Muzeum Narodowe

Al. Marcinkowskiego

B. Salamon

07.11

 

 

JĘZYKI OBCE

PONIEDZIAŁEK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

9.30-11.00

MP-3

J. angielski

Wydz.Prawa i Admin.

al. Niepodległości 53 s.0.1

B. Maciejewska

27.10

9.30 -11.00

P-2

j. niemiecki

Biblioteka Uniwersytecka

Ul. Ratajczaka

R. Wawrzynek

27.10

11.15-12.45

K

j. niemiecki

Biblioteka Uniwersytecka

Ul. Ratajczaka

R.Wawrzynek

27.10

13.00-14.30

P-4

j. niemiecki

Biblioteka Uniwersytecka

Ul. Ratajczaka

R.Wawrzynek

27.10

14.30- 16.00

KP-4

j. angielski

Szkoła Podst nr 11

os.Wichrowe Wzgórza

J. Kicińska

27.10

14.30-16.00

GS-3

j. angielski

ZSK. Ul.Fredry

s. 16

K.Góralczyk -Werbińska

27.10

.

 

 

WTOREK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

10.00-11.30

 

j. włoski

Wydział Teologiczny

Ul. Wieżowa 2/4    s.105

D. Ożga

28.10

13.30-15.00

KP-1

j. angielski

Szkoła Podst nr 11

os.Wichrowe Wzgórza

J. Kicińska

28.10

 

ŚRODA

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

8.45-10.15

MZ-2

j. angielski

WSHiU

ul. Zwierzyniecka

B. Maciejewska

29.10

9.30-11.00

S-1

j. niemiecki

Biblioteka Uniwersytecka

Ul. Ratajczaka

R.Wawrzynek

29.10

10.00-11.30

 

j. francuski

Nasz Klub

ul. Woźna 10

M. Kobierska

29.10

11.15-12.45

S-2

j. niemiecki

Biblioteka Uniwersytecka

Ul. Ratajczaka

R.Wawrzynek

29.10

14.30-16.00

GP-4

j. angielski

ZSK  ul. Fredry

Sala 18

K.Góralczyk

Werbińska

29.10

16.00-17.30

KP-2

j. angielski

Szkoła Podstawowa nr 11

Os. Wichrowe Wzgórza

J. Kicińska

29.10

16.00-17.30

GP-3

j. angielski

ZSK ul. Fredry

Sala 18

K.Goralczyk

Werbińska

29.10

 

CZWARTEK

Godz.

Grupa

Sekcja

Miejsce zajęć

Instruktor

rozp

9.30 -11.00

FK

J. Angielski

Wydz.Prawa i Admin.

Al. Niepodległości 53 s.4.5

Ksenia Frąszczak

23.10

13.00-14.30

GS-2

j.angielski

WSHiU

Ul. Zwierzyniecka

K.Góralczyk Werbińska

30.10

14.30-16.00

GP-1

j. angielski

WSHiU

Ul. Zwierzyniecka

K.Góralczyk Werbińska

30.10

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ

informacje o terminach spotkań w bieżących komunikatach

Koło obieżyświatów - spotkania raz w miesiącu

w Naszym Klubie ul. Woźna 10  informacje

w komunikatach

Duszpasterstwo Akademickie – spotkania raz

w miesiącu u oo. Dominikanów

Koło literackie - spotkania w poniedziałki w Collegium Maius

Koło rowerowe - terminy spotkań uzgadniane indywidualnie, informacje w bieżących komunikatach

Kręgle - centrum Niku ul. Piątkowska 200 spotkania raz w tygodniu

Koło turystyczne 80- latków - terminy spotkań uzgadniane indywidualnie w bieżących komunikatach.

 

 

W imieniu Zarządu UTW w P-niu

Życzę interesujących zajęć w miłej atmosferze

Prezes

 

Prof.dr hab. Andrzej Kostrzewski

 

 


 

  

 

 


 

 

T