Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku
Start

OD 29 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY NABÓR DO SEKCJI

1. Zapisy do sekcji odbędą się w dniach 29.09 – 10.10.br.codziennie,

w godz. 10.00 – 15.00. na podstawie legitymacji członka UTW.

2. Każdy z słuchaczy otrzyma komplet materiałów informacyjnych

na temat oferty zajęć, cen , nowych sekcji, najbliższych wydarzeń

oraz tygodniowy rozkład zajęć.

3. Dnia 29.09. br. rozpocznie się wydawanie numerków z

wyznaczoną datą i godziną dla wszystkich oczekujących tego dnia.

4. Każdego kolejnego dnia wydawane będą numerki wg bieżących

potrzeb słuchaczy.

5. Podczas zapisów obowiązuje kolejność numerków zgodnie z

zaznaczoną datą i przybliżoną godziną przyjęcia. Przewiduje się,

zapisanie 100 osób dziennie.

6. Podczas zapisów Słuchacz obowiązkowo okazuje legitymację

członkowską oraz numerek pełniącemu dyżur Członkowi Zarządu ,

przy czym Członek Zarządu nie odbiera Słuchaczowi numerka,

składanego w kasie podczas uiszczania opłat. Na podstawie

jednego numerka może się zapisać tylko jedna osoba

7. Po wpisaniu Słuchacza na listę danej sekcji, osoba zapisująca

wręcza Słuchaczowi wypełnioną kartkę z „dyspozycją zapłaty”

(można płacić w kasie lub przelewem na rachunek bankowy

umieszczony na dyspozycji zapłaty).

8. Opłata za sekcję będzie przyjęta jeżeli równocześnie lub

wcześniej została wpłacona 100,- składka członkowska za dany rok.

9. Słuchacz nie potwierdza wpłaty u zapisującego na sekcje.

10. Ze względu na ograniczenia czasowe osoby przyjmujące

zapisy nie udzielają szerszych informacji na temat sekcji.

ZAPRASZAMY


 


 

  

 

 


 

 

T